დომინიკა

შესატანად აკრძალული საგნები: რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები არ არის.შენიშვნა:

1. დომინიკაზე დამისამართებული ამანათების სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 1,05 მ-ს ან სიგრძის და უდიდესი გარშემოწირულობის ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს 1,8 მ.-ს.;
2. დომინიკის თანამეგობრობა არ იღებს პასუხისმგებლობას ფასგამოუცხადებელ ამანათებზე მიუხედავად შიგთავსისა. მოცემულ შემთხვევაში ამანათი მიიღება, მაგრამ გამგზავნს განემარტება, რომ ამანათის დომინიკის თანამეგობრობის ტერიტორიაზე დაკარგვის შემთხვევაში, მასზე მატერიალური ანაზღაურება არ მოხდება. გამგზავნის უარის შემთხვევაში გაგზავნოს ამანათი ფასგამოცხადებით, მას რეკომენდაცია უნდა მიეცეს გასაგზავნი საგნები გაგზავნოს მცირე პაკეტებში.