გერმანია

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

01.01-01.06                                  ყველა  ცოცხალი  ცხოველი, გარდა ფუტკრების, წურბელების  და   აბრეშუმის  ჭიისა, მწერები,   პარაზიტები  და  მავნე  მწერების  გამანადგურებლები,რომლებიც  გამიზნულია  ასეთი მწერების  კონტროლისთვის    და  რომელიც   განკუთვნილია   ოფიციალურად  აღიარებულ  ინსტიტუტებს  შორის  კვლევისთვის,დროსოფილიდის  ოჯახის  არქივი  ბიოსამედიცინო  კვლევისთვის ოფიციალურად  აღიარებულ  ინსტიტუტებს  შორის .

                                                    პირობითად  დაშვებული ნივთები: 

01.06                  0106.90            ფუტკარი, წურბელა   და  აბრეშუმის  ჭია, მწერები,   პარაზიტები  და  მავნე  მწერების  გამანადგურებლები,რომლებიც  გამიზნულია  ასეთი მწერების  კონტროლისთვის    და  რომელიც   განკუთვნილია   ოფიციალურად  აღიარებულ  ინსტიტუტებს  შორის  კვლევისთვის,დროსოფილიდის  ოჯახის  არქივი  ბიოსამედიცინო  კვლევისთვის ოფიციალურად  აღიარებულ  ინსტიტუტებს  შორის .

 ( იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  1 ).

თავი  2    ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

02.01-02.07                                 შინაური  ფრინველის  ხორცი (ნაწილი 2, & 1)

                                                      აკრძალული   ნივთები

02.08               0208.90               ძაღლის, კატის,მელიას,თხუნელას  და  მაიმუნის    ხორცი.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

02.08-02.10                                  ხორცი ( იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 1)

თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნი, მოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

03.01-03.07                                  თევზი (იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 1)

თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქცია; ფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

04.01-04.06                                   რძე  და  რძის  ნაწარმი

04.07                 0407.00               იხვის  კვერცხი,გამოსაჩეკი  კვერცხი

04.08                                             კვერცხის  პროდუქტები,დამუშავებული  პროდუქტები

                                                      (იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 1 ).

თავი  5     სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

05.02                                             ცხოველის  ჯაგარი  და  ბეწვი

05.04                                             კუჭი

05.05                                             დაუმუშავებელი  ბუმბული  და  ბუმბულის  ნაწილები

05.06                                             ძვლები, მათი  ნაწილები, ძვლის  საკვები.

05.07                                             სპილოს  ძვალი,რქები,ირმის  რქა, კლანჭები.

05.10                                             ჯირკვლები

05.11                                             ცხოველის  სპერმა

                                                       (იხილეთ ნაწილი  2, პუნქტი 1)

განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები


თავი  6        ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეები; ბოლქვები,  ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი ვავილები  და დეკორატიული  ბალახი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

06.01-06.04                                  ცოცხალი  და  ხელოვნური  მცენარეების  გაგზავნა  EMS-ით

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

06.01-06.04                                   მცენარეები, მცენარეების  ნაწილები (იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 2)

                            0602.90                ზოგიერთი    ცხოველთა    დაავადების    მატარებელი  არაჯანსაღი          სოკო,პათოგენური  სახეობები, პათოგენური  მიკრობები (იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 2).

თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

07.01-07.14                                  გარკვეული  მცენარეები  და  მცენარის  ნაწილები, რომლებიც  შედის  არა - ევროპული  და  აღმოსავლეთ  და  სამხრეთ  ევროპის  ქვეყნებიდან (იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 2)

თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

08.01-08.14                                   მცენარეების  ნაწილები, მცენარეული  პროდუქტები

                                                      (იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 2)

თავი  9       ყავა, ჩაი, სუნელ- სანელებლები

 09.01-09.10                            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  10    მარცვლოვანები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

10.01-10.08                                  მცენარეები,მცენარეების ნაწილები,მცენარეული  პროდუქტები,თესლი (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2).

თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელი, ინულინი , ხორბლის წებოვანა

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

11.04                                             მარცვლეულის  მარცვლები (იხ. ნაწილი 2, პუნქტი 2)

თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი  და  ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და  ფურაჟი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

12.01-12.14                                   მცენარეები,მცენარეების ნაწილები,მცენარეული  პროდუქტები,თესლი,  ბურდო (გადანაწვენები).

                         1213.00                 ჩალა

                          1214.90                 უხეში  საკვები (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2)

თავი 13    ლაქი ; წებო, ფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

13.01-13.02       1301.90               კანაფის  ფისი,

                            1302.11                ოპიუმი

                                                         პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                         მცენარეული  პროდუქტები ( იხ. ნაწილი 2 პუნქტი 2)

თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი         პირობითად  დაშვებული  ნივთები

14.01-14.04                                    მცენარის  ნაწილები, მცენარეული  პროდუქტები

                                                        ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2).

განყოფილება     III       ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები;ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

15.01-15.22                                  მცენარეული  და  ცხოველური  პროდუქტები

                                                      ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  1 და  2).

განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები

 

თავი 16    ხორცის, თევზის  ან  კიბოსნაირების, მოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

16.01-16.05                                   ნებისმიერი  სახის  მზა  ნაწარმი, რომელიც  შეიცავს  მეთილის  სპირტს.

16.01-16.02       1601.10               ცხენის  და  სხვა  სოლიპედების  მზა  ხორცის  ნაწარმი,გარდა 

                           1602.20               მათი  კუჭ-ნაწლავისა.

                                                         პირობითად  დაშვებული  ნივთები

16.01-16.05                                      ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  1)

თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი

17.01-17.04                                უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

18.05-18.06                                  კაკაოს  მზა  ნაწარმი ( იხ. ნაწილი 2, პუნქტი  2)

თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლის, ფქვილის, სახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  , საკონდიტრო  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

19.01                                             სხვადასხვა  მზა  საკვები  პროდუქცია.

19.02                 1902.11               კვერცხის  შემცველი  მაკარონის  პროდუქტები.

                          1902.30                სხვა  სახის  მაკარონი  (იხ. ნაწილი 2 , პუნქტი  4)

თავი 20      მზა  ბოსტნეული, ხილი, კაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები

20.01-20.09                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

21.01                 2101.11             ყავის    ნაწარმი

                          2101.12

21.05                 2105.00               ნაყინი  და  ნახევრად მზა პროდუქტები  და  ის  პროდუქტები, რომლებიც  ითხოვს  კვერცხს.  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  4)

21.06                 2106.90                ლუდის  წარმოებისთვის  საჭირო  პროდუქტები

                                                       (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  2)

თავი 22       სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

22.03                 2203.00               ალაოზე  დამზადებული  ლუდი. (იხ. ნაწილი 2, პუნქტი 2)

                                                       აკრძალული   ნივთები

22.07-22.08                                   აბსენტი  და  მსგავსი  პროდუქტები, ასევე  ნედლეული, რომელიც  გამიზნულია  ასეთი  სასმელის  საწარმოებლად(ესენციები  და  ექსტრაქტები), 82%  და  მეტი  ალკოჰოლის  შემცველი  სითხეები.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

22.04-22.06                                  ღვინო,სადესერტო  ღვინო,ღვინის  შემცველი  სასმელი,ალკოჰოლური  სასმელები.(იხ. ნაწილი 2, პუნქტი 6 და 7)

თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

23.01-23.09                                  ფურაჟი (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 5)

თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

24.01                                             თამბაქოს  ნედლეული.

24.02                                              სიგარეტი,სიგარა,სხვა  თამბაქოს  პროდუქტები.

24.03                  2403.10                მოსაწევი  თამბაქო (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 8)

განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები

 

თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვა; საბათქაშე  მასალები, კირქვა  და  ცემენტი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

25.05-25.08                                   ნიადაგი, რომელიც  იგზავნება  არა ევროპული  ქვეყნებიდან  და  რომელიც  შეიცავს  მცენარეების  ნაწილებს  ან  შავი  მიწა, გარდა  ტორფისა.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

25.01                  2501.00              მარილის  ნიტრატი, იოდიზირებული  სუფრის მარილი. ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  10)

თავი   26    მადნები, წიდა და ნაცარი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

26.12                 2612.10               ურანის  მადანი,

                           2612.20              თორიუმის მადანი

                                                      ( იხილეთ VI  განყოფილება)

თავი 27    მინერალური  საწვავი, ნავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები;  (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტის, გუდრონის, ნავთობის და მისთ. საერთო სახელწოდება ); მინერალური  ცვილები.

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

27.10                 2710.91               მეორადი  ზეთი

                          2710.99                (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 9)

განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები

თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატების; ძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

28.01-28.53                                  გაზი  ან არააალებადი  აირისებრი  ნაერთები; გაზი, რომელიც  ადვილად  არ  აალდება   წყალთან  რეაქციაში.  სპონტანურად  არააალებადი  მასალები, როგორიცაა 21◦C-ზე  დაბალი  აალების  წერტილის ( ფეთქებადი  ტემპერატურა)   მქონე  მასალები. მომწამვლელი 

ნივთიერებები.მომწამვლელად  მიჩნეული  ნივთიერებები, რომლებიც    ექვემდებარება   არსებულ  კანონმდებლობას  და  ბრძანებებს, უნდა  იყოს  ასეთად  აღნიშნული.კოროზიული( ამომჭმელი, მწვავე)  ნივთიერებები.მჟავები, ფუძეები, ლაკრიმოგენური    პროდუქტები  და  რკინის   მარილი  და  კოროზიები,ასევე  მსუბუქი,არასტაბილური  გოგირდის  ნაერთები.

                              2804.70             თეთრი   და ყვითელი  ფოსფორი.

28.44-28.45                                     რადიოაქტიური  ნივთიერებები,რომელიც  ექვემდებარება    გერმანიის  შიდა  ანტი-რადიაციულ  კანონმდებლობას ( Strahlenschutz-verordnung)   და  მოითხოვს  სპეციალურ  ლიცენზიას  ტრანსპორტირებისთვის. საჰაერო  ტრანსპორტირების  დროს    ასევე  უნდა  იყოს  გათვალისწინებული  მიმდინარე  IATA-ს    დებულება.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                       ჯანსაღი  მცენარეული  პროდუქტები ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  2).

თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

29.03                 2903.62               DDT  და  ის  პროდუქტები, რომელთაც    DDT  კომპონენტები  აქვთ  დამატებული.

29.05                                            82%  და  მეტი  ალკოჰოლის  შემცველი  სითხეები.

29.39                                            საანესთეზიო( გამაუტკივარებელი) ნივთიერებები.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      ჯანსაღი  მცენარეული  პროდუქტები (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  2).

თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

30.01-30.06                                   მეთილის  სპირტის  შემცველი  ნებისმიერი  სახის  მზა  ნაწარმი. ჩლიქოსანი  ცხოველების  ნაწილები, რომლებიც  არ  გამოიყენება   საკვებად. საანესთეზიო         (გამაუტკივარებელი) ნივთიერებები.

30.02                  3002.90              გარკვეული  სახის  მავნე  ვირუსები.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                            3002.20            ვაქცინები, რომლებიც  შეიცავს  ცხოველების  დაავადებების  მატარებელ  პათოგენურ მიკრობებს;მედიკამენტები, რომლებიც უნდა  იყოს  რეგისტრირებული  და   დამოწმებული;მზა  წამლები, შრატი, ანტიგენური  ტესტერი, ქირურგიული ჭრილობის შესაკერი  მასალები.

30.06                    3006.10             ვაქცინები  და  წამლები  ცხოველებისთვის.სტერილური  ჭრილობის  შესაკერი  მასალა (იხ. ნაწილი 2, პუნქტი  11).

თავი 31      სასუქები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

31.01                 3101.00              ცხოველური  სასუქები ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1).

თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  ( სახატავი ) და  ლაქები; ფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი

 32.01-32.15                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

33.01-33.07                                 კოსმეტიკა, გამწმენდი  და  შემნახველი  პროდუქტები

                                                    (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  1)

თავი 34      საპონი, ზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილები, მზა  ცვილები , საწმენდი  და  საპრიალებელი  საშუალებები, სანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

სასაქონლო   HS კოდი        ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

34.01-34.07                                   კოსმეტიკა,მსგავსი  გამოყენების  ნივთები,  გამწმენდი  და  შემნახველი

                                                       პროდუქტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1)

 

თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებები; სახეცვლილი   სახამებელი; წებოები ; ფერმენტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

35.07                                              რანეტის (ზამთრის  ერთგვარი ვაშლი) შემცველი  ნივთიერებები (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1).

თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებები; პიროტექნიკური  ნაწარმი; ასანთი ; პიროფორული  შენადნობები; გარკვეული საწვავი    პრეპარატები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

36.01-36.06                                 სპონტანურად  აალებადი  მასალა,ადვილად  აალებადი  მასალა,როგორიცაა 21◦C-ზე  დაბალი  აალების  წერტილის ( ფეთქებადი  ტემპერატურა)   მქონე  მასალები, 82%  და  მეტი  ალკოჰოლის  შემცველი  სითხეები; ასაფეთქებელი  და  აალებადი  მასალა  და  ნივთები, რომლებიც  ჩაიტვირთა  ფეთქებადი  მასალებით.

                          3601.00              საწვავის  ფხვნილები.

                           3602.00             მზა  ასაფეთქებელი  ნივთიერებები.

                           3603.00             ნებისმიერი  სახის  აალებადი  მოწყობილობები.

                           3604.10             ნებისმიერი  სახის  ფეირვერკის  კომპონენტები.

                           3605.00             თეთრი  და  ყვითელი  გოგირდის  თავიანი  ასანთი.

თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

 37.04                3704.00               ფოტო  დისკოები,ნეგატივები  და  ა.შ. , რომლებიც გამოიყენება  მონეტების   და  დოკუმენტების  გასაყალბებლად  და  საბეჭდი  ქაღალდის და მსგავსი  რეპროდუქციის  ბანკნოტების  საწარმოებლად.

37.06                                             იხილეთ  49-ე   თავის  აკრძალული  ნივთები

თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები

38.01-38.25                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმი; რეზინი და მათი ნაწარმი

 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი

39.01-39.26                            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი

 40.01-40.17                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავი, ტყავი, ქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმი; საუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობა; სამოგზაურო    საქონელი, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)

 

თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

41.01-41.03                                  ცხოველის   ტყავი და  ბეწვი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1 ).

თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობა; სამგზავრო  ნივთები, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

42.01-42.03                                  ცხოველის  ტყავისგან  და  ბეწვისგან  დამზადებული

( იხ. ნაწილი 2, პუნქტი 1 ).

თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

43.01-43.03                                   ცხოველის   ტყავი და  ბეწვი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1 ).

განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი; კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალა; კალათები  და  მოწნული  ნაწარმი

 

თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

44.01                                            მშრალი  ვაზის  ხე.

44.04                 4404.10               მეორადი  ვაზის  ბოძები.

                           4404.20

44.21                 4421.90               მეორადი  სკები  ფუტკრის  გარეშე.

                                                    

თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

 45.01-45.04                            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 46      ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალა; კალათები   და   მოწნული   ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

46.02                 4602.19              მეორადი  სკა  ფუტკრის  გარეშე.

განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი

თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი 

  47.01-47.07                            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაოქაღალდის  მასის, ქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

48.02                                              ვალის  აღიარების  საუწყებო  ქაღალდი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  12)

                              4802.56            ბანკნოტის  დასაბეჭდი  ქაღალდი

48.13                                             სიგარეტის ქაღალდისიგარეტის ქაღალდის მილები თუთუნის
                                                       ჩასატენად. ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 8).
 

თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

49.01-49.11                                   საბეჭდი  ქაღალდი     და  მსგავსი  რეპროდუქცია  ბანკნოტების  საწარმოებლად.სტატიები, რომლებიც  ეწინააღმდეგება  კონსტიტუციას და  გამიზნულია  პროპაგანდისთვის  და  საბოტაჟისთვის.გამოცემები, ხმის  ან  გამოსახულების  მედია,ილუსტრაციები  ან  წარმომადგენლობები, რომელიც  მოუწოდებს   აგრესიულ  ომს,კონსტიტუციის  საწინააღმდეგო  პროპაგანდა,კონსტიტუციის წინააღმდეგ მიმართული  ორგანიზაციული  ელემენტები,გერმანიის  პრეზიდენტის, სახელმწიფოს  და  მისი  სიმბოლოების,  კონსტიტუციური  ორგანოების   მიმართ  გაჟღერებული დიფამაცია (ცილისწამება), პროპაგანდა, რომელიც  გამიზნულია  ფედერალურ  არმიაში

( Bundeswehr)არეულობის  შესატანად.  რასობრივ  სიძულვილზე  დამყარებული, ახალგაზრდობის  საფრთხეში  ჩაგდების  საშიშროების  მქონე,  ძალადობის  და  წაქეზების  განმადიდებელი  ნაბეჭდი  მასალა.გამოცემები, ხმის  ან  გამოსახულების  მედია,და  ა.შ. , რომელიც  აღწერს  ძალადობას  ადამიანების  მიმართ, სასტიკი  და  არაჰუმანური  მახასიათებლებით  და  რომლის  საშუალებითაც   განდიდდება  ან  სათანადოდ  არ  ფასდება  ასეთი  ძალადობა  ან  რომელიც  წააქეზებს   რასობრივ   სიძულვილზე,იმდენად, რამდენადაც  ისინი  გამიზნულია   არა  მხოლოდ  კონკრეტულად  ერთი  პიროვნებისთვის, ან  საცალო  გაყიდვისთვის, არამედ  საჯაროდ;სხვა  გამოცემები,რომელთა    ფურცლებზე   ცხადია, რომ  არის  მასალა, რომელიც  სერიოზულად     აგდებს  საფრთხეში  ბავშვების  და არასრულწლოვანების  მორალს.   უხამსი   შინაარსის  მქონე  პუბლიკაციები  ან  რელიგიური  სახის  წარწერები.

                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები

49.07                 4907.00             გადახდის  საშუალებები, ფასიანი  ქაღალდები (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 15)

განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი

 თავი 50    აბრეშუმი

 50.01-50.07                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  51  მატყლი, ცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

51.01-51.03                                     შალი, ბეწვი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1 ).

თავი  52   ბამბა 

 52.01-52.12                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოები, ქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები

  53.01-53.11                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფები; ზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ

  54.01-54.08                            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები

55.01-55.16                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  56   ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური  ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი

56.01-56.09                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები

57.01-57.05                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილები; ტაფტინგური   ტექსტილის   მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი; ნაქარგები

58.01-58.11                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 59     გაჟღენთილი, დაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის

59.01-59.11                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები

60.01-60.06                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები

61.01-61.17                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

62.01-62.17                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

63.01-63.10                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილები; ადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

 

თავი 64    ფეხსაცმელი, გეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები

64.01-64.06                                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები

65.01-65.07                                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 66     ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტები, მათრახები   და  მათი  ნაწილები

66.01-66.03                                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმი; ხელოვნური  ყვავილები;

ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

67.01-67.04                                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება  XIII    ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები; კერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი

 

თავი 68      ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები

68.01-68.15                                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი

69.01-69.14                                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი

70.01-70.20                                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა

 

თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

71.18                 7118.10               მონეტები,მედლები.ბრუნვიდან ამოღებული მონეტები  ან  ისეთი,

                          7118.90                რომელიც  გახდა  უსარგებლო(არაღირებული)ან  რომელიც  არის 

                                                          გაყალბებული  ან  1850  ან  უფრო  გვიანი  პერიოდის  ყალბი მონეტა.

განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.

 

თავი 72    რკინა   და  ფოლადი

72.01-72.29                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები

73.01-73.26                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი

74.01-74.19                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი

75.01-75.08                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი        აკრძალული  ნივთები

76.03                   7603.10                ალუმინის  ფხვნილი  ან  მტვერი.

                          7603.20

თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)

 

თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი

78.01-78.06                                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი         აკრძალული  ნივთები

79.03                    7903.10                 თუთიის  ფხვნილი  ან  მტვერი.

                            7903.90

თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი

 80.01-80.07                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი         აკრძალული  ნივთები

81.04                   8104.30                   მაგნიუმის  ფხვნილი  ან  მტვერი.

თავი 82    ხელსაწყო  იარაღი, მჭრელი  ნივთები, არაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  ; მათი  ნაწილები

 82.01-82.15                                  უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი

83.01-83.11                                  უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილები; ხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურა, სატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები

 

თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბები, დანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები

სასაქონლო   HS კოდი          აკრძალული  ნივთები

84.42                    8442.50                    თეფშები, ყალიბები(ფორმები),ქვის  ლოდები  ან  ნეგატივები, რომლებიც  გამოიყენება  მონეტების  და  დოკუმენტების  გასაყალბებლად  და  საბეჭდი  ქაღალდის    და  ბანკნოტების  დასაბეჭდად.

თავი 85     ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები;  ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

85.23                                                   ნახეთ  მე-49 თავში   ჩამოთვლილი  აკრძალული  ნივთები.

85.27                      8527.19               მოსასმენი  მოწყობილობები, მინი-ჯაშუშები.

განყოფილება    XVII      ავტომობილების, თვითმფრინავების, გემებისა  და  სატრანსპორტო    აღჭურვილობა

 

თავი 86         რკინიგზის   ან   ტრამვაის   ლოკომოტივები, მოძრავი   შემადგენლობა  და  მათი  ნაწილები; მატარებლის ან  ტრამვაის  სალიანდაგო   გზა   და  ფიტინგები  ( გაზის  აპარატურა)  და  

მათი   ნაწილები; ყველა  სახის  მექანიკური  (მათ შორის, ელექტრო-მექანიკური )  საგზაო   სიგნალიზაციის  მოწყობილობები .

86.01-86.09                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 87       ტრანსპორტი , გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები

87.01-87.16                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 88      თვითმფრინავების, კოსმოსური  ხომალდების  და  მათი  ნაწილები

88.01-88.05                                      უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 89     გემები , ნავები  და  მცურავი  სტრუქტურები

89.01-89.08                                     უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება   XVIII         ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი , ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული    ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; საათები ; მუსიკალური   ინსტრუმენტები; მათი   ნაწილები   და   აქსესუარები

 

თავი 90    ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი , ზუსტი, სამედიცინო  ან ქირურგიული