ბურუნდი

შესატანად აკრძალული საგნები:
ლიქიორები; ძვირფასი ლითონები; მონეტები; მთავრობის მიერ აკრძალული ბეჭდვითი გამოცემები; ცოცხალი ცხოველები ფუტკრისა და მწერების გარდა;  რადიოაქტიური ნივთიერებები


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
მედიკამენტები, ნარკოტიკები, საქარინი - ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ნებართვით; მინისგან დამზადებული საგნები, სითხეები, ზეთები, საღებავი ნივთიერებები, ცოცხალი ფუტკარი და მწერები, პარაზიტები შესაბამისი შეფუთვით აღიარებულ ინსტიტუტებს შორის გაცვლის მიზნით; გამოსახდელი აპარატები - ფინანსთა სამინისტროს ნებართვით; მცენარეები - წარმომავლობის შესახებ სერტიფიკატით; იარაღი, ტყვია-წამალი - თავდაცვის სამდივნოს ნებართვით; ასანთი, ფეთქებადსაშიში ნივთიერებები - ჰერმეტული შეფუთვით.