ხორვატია

შესატანად აკრძალული საგნები: რადიოაქტიური ნივთიერებები.

შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები არ არის.