ტაჯიკეთი

შესატანად აკრძალული საგნები:
ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალები, ცივი იარაღი ან თავდასხმისათვის განკუთვნილი სხვა ნივთები, ასევე სამხედრო აღჭურვილობა; ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, რადიოაქტიური ნივთიერებები, აგრეთვე ოპიუმის მოსაწევი მოწყობილობები; საზღვარგარეთული ვალუტა და რელიგიური კულტის საგნები; ეროტიკული,  პორნოგრაფიული და არაეთიკური მასალები; ნივთები, რომლებიც თავიანთი ფორმით ან შეფუთვით სახიფათონი არიან ფოსტის  მუშაკთათვის, აფუჭებენ ან სვრიან სხვა გზავნილებს.


შენიშვნა: ტაჯიკეთის საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს უბრალო და შეკვეთილ გზავნილებს, რომელთა შიგთავსი ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.