ბაჰამის კუნძულები

შესატანად აკრძალული საგნები:
გამოსაყენებლად უვარგისი საკვები პროდუქტები; მარგარინი; რძე; ჩაი; საავტორო უფლებები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

ნარკოტიკები, ცეცხლსასროლი იარაღი - ბაჰამის კუნძულების შესაბამისი სამინისტროს ნებართვით; პარაზიტები, მარგარინი, კინოფირები, ცელულოიდი, სითხეები - შესაბამისი შეფუთვით.


შენიშვნა: დაშვებულია მხოლოდ ფასგამოცხადებული ამანათების მიღება.