სენტ-კიტსი და ნევისი

შესატანად აკრძალული ნივთები: რადიოაქტიური ნივთიერებები; ვალუტა.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ნარკოტიკები - მმართველის ლიცენზიით მხოლოდ სამედიცინო და სამეცნიერო მიზნებისათვის; პარაზიტები და მავნე მწერთა გამანადგურებლები - ოფიციალურად აღიარებულ საწარმოებს შორის გაცვლით (ეგზემპლარების სახით); მეორადი ტანსაცმელი - დეზინფექციის ჩატარების შესახებ დოკუმენტის თანხლებით; მცენარეები, მათი ნაყოფი და ნაწილები - ჯანმრთელობის შესახებ სერტიფიკატით. იარაღი, საბრძოლო მასალები - მმართველის  ლიცენზიით.     
                                                                                

შენიშვნა:

1. სენტ-კიტსი და ნევისზე დამისამართებული გზავნილების სიგრძე  არ უნდა აღემატებოდეს  1,05   მეტრს  ან  სიგრძე  და  უდიდესიGგარშემოწერილობის ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს 1,8  მეტრს.
2. მიიღება მხოლოდ ფასგამოცხადებული გზავნილები.