სენტ-ლუსია

შესატანად აკრძალული საგნები: რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები არ არის.


შენიშვნა:

1. სენტ-ლუისიაზე დამისამართებული გზავნილების სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 1,05 მეტრს ან სიგრძის და უდიდესი გარშემოწერილობის ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს 1,8 მეტრს;
2. დაშვებულია მხოლოდ ფასგამოცხადებული გზავნილების  მიღება.