ახალი კალედონია

შესატანად აკრძალული საგნები:
ასანთი; სპირტიანი სასმელები; საქარინი, მცენარეები, თამბაქო; სასწორი და არათწილადური სისტემის საზომი ხელსაწყოები; ყვავილები; საშიში ნივთიერებები; თუთიყუშები; საქონლის წარმომავლობის იარლიყები (ჩანანიშნები, ნიშნები); ჟეტონები; წიგნები, გამომშრალი ყურძნის, ლეღვის, ფინიკისაგან ან ანალოგიური პროდუქტისაგან მთლიანად ან ნაწილობრივ დამზადებული სასმელები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ნარკოტიკები - საბაჟოს გენერალური დირექციის ნებართვით; მონეტები, ძვირფასი ლითონები და მათგან დამზადებული საგნები - გზავნილებაზე მსოფლიო საფოსტო კონვენციის აღმასრულებელ რეგლამენტთან შესაბამისად იარლიყის არსებობის შემთხვევაში; ქიმიური ნივთიერებები, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი, იარლიყი, ტყვია-წამალი, ფულის დასამზადებელი მანქანები და აპარატები, ფილმები, დისკები - კომპეტენტური ორგანიზაციის ნებართვით.