ნაურუ

შესატანად აკრძალული საგნები: რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები არ არის.შენიშვნა: მიიღება მხოლოდ ფასგამოცხადებული ამანათები.