მიანმა

შესატანად აკრძალული საგნები:
ცოცხალი ცხოველები; საჰაერო გზით შესატანი მცენარეები; ბამბა; პარკოსანი მცენარეები; კაკალი; ყავა; ქინაქინა; ყვითელი ცხელების ვირუსი; მედლები; ფიქტიური შტემპელები; ცელულოიდი და მისი ნაწარმი; საბანკო ბილეთები და მათი სურათები, სახელმწიფო ობლიგაციებისა და საბანკო ბილეთების ნახატის მქონე ქსოვილები; ნარკოტიკები; ძვირფასი ლითონები და ნაკეთობები; მონეტები; საკრედიტო ბილეთები ან რაიმე  ფასეულობები წარმომდგენზე, პლატინას, ოქროს ან ვერცხლის ნაკეთობანი ან ამ ლითონების ზოდები, საიუველირო ნაწარმი და სხვა ფასიანი ნივთები; ბეჭდვითი გამოცემები; მცენარეები; კინოფირები; იაპონური საპარსი ფუნჯები; შაქრის ლერწამი; კაუჩუკი; იარაღი; საბრძოლო მასალები; ასანთი; ლატარიის ბილეთები;  


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

შპრიცები, ფრინველთა ფიტულები და ბუმბული - საბაჟო ორგანოების ნებართვით; მცენარეები, კარტოფილი - მიანმის კომპეტენტური ორგანოების სპეციალური მოწმობით; სელი, სამყურა - თუ გამგზავნს გააჩნია სპეციალური ლიცენზია; პარაზიტები - ნიმუშების სახით, ოფიციალურად აღიარებულ ინსტიტუტებს შორის გაცვლის მიზნით; ტყავი,  ბუმბული იგზავნება როგორც ბუნების ეგზემპლიარები; მიმღებ-გადამცემი აპარატები - ფოსტისა და ტელეგრაფის გენერალური დირექტორის ნებართვით.


შენიშვნა:
მიანმის საფოსტო ადმინისტრაცია კრძალავს ფასიანი წერილების მიღებას "წარმომდგენზე" მონეტების, საბანკო ბილეთების, საკრედიტო ბილეთების ან რაიმე ფასეულობების შიგთავსით, აგრეთვე სამგზავრო ჩეკების, პლატინას, ოქროს ან ვერცხლის ნაკეთობების ან ამ ლითონების დაუმუშავებელი სახით, ძვირფასი ქვების, საიუველირო ნაკეთობების და სხვა ძვირფასი საგნების შიგთავსით.