მავრიტანია

შესატანად აკრძალული საგნები:
ასანთი; სპირტიანი სასმელები; გაზომვის არაათობითი სისტემის სასწორები და საზომები; ყაყაჩო; ინდური კანაფი; გიაცინტი; შეურაცმყოფელი ხასიათის მქონე უცხოური პოლიტიკური ემბლემები; დაუმუშავებელი ალმასი; გაჭუჭყიანებული გზავნილებები; ცოცხალი ცხოველები; მცენარეები; იარაღი; მონეტების დასამზადებელი აპარატურა; რადიოაქტიური ნივთიერებები.