ლიბერია

შესატანად აკრძალული საგნები:
პლატინა, ოქრო, ვერცხლი, ძვირფასი ქვები, ძვირფასეულობა და სხვა ძვირფასი საგნები, ყალბი ფული, ალკოჰოლური სასმელები, უხამსი ხასიათის ბეჭდვითი გამოცემები, უცხოური ლატარეის მოწყობილობები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალები აღმასრულებელი ხელისუფლების წინასწარი ნებართვით; ფარმაცევტული პროდუქტი - ლიბერიის ჯანმრთელობის სამინისტროს ნებართვით.