კონტაქტი

ცენტრალური ოფისი

სადგურის მოედანი 2, 
თბილისი 0100, საქართველო.

 

ელ. ფოსტა

info@gpost.ge

 

ქოლ ცენტრი

224 09 09